Passa al contingut principal

PROHIBIT TRASPASSAR ELS LÍMITS CONVENTUALS


Els monjos jerònims seguien regles d’observança molt estrictes a las quals sempre s’havien d’atenir. Entre elles, l’obligació de no abandonar mai el recinte conventual sense rebre ordres superiors que ho permetessin.

Requeia en el pare  Prior,  l’autorització expressa per poder abandonar la casa conventual o el seu entorn immediat o al pare  Vicari, en absència d’aquest.

Així, el llibre de costums del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron establia de manera molt específica, entre les tasques i obligacions de tots els monjos, quins eren els límits de l’entorn conventual que els frares no podien traspassar.

Si bé l’original del Llibre de costums de Sant Jeroni figura a dia d’avui perdut, es conserva una còpia manuscrita, fidel en tot a l’original,  que correspon a l’any 1732. Aquesta còpia adquirida al llibreter d’antiquari Barbra, està actualment custodiada a la Biblioteca de Catalunya.

Reprodueixo de manera literal les indicacions que hi surten i que eren d’obligat compliment, no tan sols  pel seu alt interès històric, perquè marcaven els llindars extrems fins on podien arribar els monjos en les seves passejades d’esbarjo i recolliment, sinó perquè  també determinaven els límits de l’entorn monacal més enllà dels quals els era prohibit travessar.

COSTUMAS DEL TERME DE CASA FINS AHONT PODEN EXIR LOS FRARES

“Lo terme de casa en lo qual poden anar los frares sens llicencia es lo seguent: tiots los vessants que estan de la part del monestir ço es des del Coll de Serola tota la carena fins a la fi de la vinya, y baxant fins a la part del torrent, y pujant per la carena de la montanya en vista del monestir fins al dit Coll de Serola, salvo que no vagen, ni baxen per lo camí real que va à Barcelona, acceptat (excepte) lo cereller. Advertint que si van fins a la Tenebrosa y arriban a la paret al tornar à casa puguen pujar per lo camí real fins al monestir”.

 

BIBLIOGRAFIA

LLIBRE DE COSTUMS DEL MONESTIR DE SANR JERONI DE LA VALL D’HEBRON. BIBLIOTECA DE CATALUNYA. Fons de Reserva. Ms. 315

Lluís JordàComentaris

Entrades populars d'aquest blog

SANT JERONI A LA MUNTANYA - COMENTARIS DE JOAN AMADES

EXTRETS DEL LLIBRE AUCA DE LES FUNCIONS DE BARCELONA  Aquest dia tenia lloc un aplec al convent   de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, situat a mig aire de la muntanya del Tibidabo, vers el cantó de Tramuntana, damunt el vell camí de la Rabassada i de Vista-rica, a la carena de Collcerola. Era molt concorregut perquè marcava la darrera sortida camperola de l’any. Hi anaven els qui patien de l’estómac, per poder beure aigua   de la Font del Bacallà, a la qual eren atribuïdes grans virtuts digestives. La gent deia que coïa el menjar amb gran pressa. Segons la veu popular, si hom posa un bacallà sencer sota el seu raig, al cap de dues hores s’ha dissolt tot, és a dir, se l’ha menjat completament, i no en resta sinó l’espina. La fadrinalla del braç arremangat anaven a dinar a la Font Tenebrosa per veure si en sortia el diable; perquè, segons dir de la gent, dóna a l’infern. Les nits de gran tempesta en sortia en Banyeta amb la cua tota   enravenxinada i se’n baixava   muntanya avall a

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH