Passa al contingut principal

Entrades

Curiositats

Capítol 1 - HISTORIA BREVE DE LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DE SAN HIERONYMO DE VALDEHEBRON Y DE LAS COSA NOTABLES DEL

  CAPITULO PRIMO DEL LUGAR DO ESTA FUNDADO EL MONASTERIO DE ST. HIERONIMO DE VAL DE EBRON   En la España Citerior que tambien fue llamada de los autores antiguos la provincia tarraconense, en el Principado de Cataluña, a 12 leguas de la antiquíssima ciudad de Tarragona a la parte del oriente en las orillas del mar mediterraneo esta otra ciudad no menos antigua, que la susodicha y que por sus riquezas y buen govierno es famossissima por todo el mundo, llamada Barcelona, que con mucha verdad tiene sobrenombre de fiel y leal. La qual ha sido esclarecida con la sangre de muchos Santos martyres, y con las insignes virtudes de muchos Santos confessores y virgenes de Jesucristo, de la qual fue su obispo y pastor aquel famossissimo y eloquentissimo doctor St. Paciano el qual resplandeció entre los doctores de su tiempo en castidad y eloquencia; en doctrina y escritos contra los hereges, como dello da testimonio nuestro Padre san Hieronimo y sus obras lo confirman. Siendo pues esta Ciudad e
Entrades recents

UN TOC D’ALERTA de l’Associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron

No correspondria a l’Associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron fer un toc d’alerta sobre la situació d’extrema sequera en què es troben els boscos del voltant de Barcelona i el potencial perill d’incendi que això suposa. Aquesta situació queda agreujada en diversos àmbits que fins fa relativament poc temps han servit d’abocadors incontrolats. La impossibilitat de detectar aquests indrets, que són sovint invisibles als ulls de la gent perquè la vegetació ha anat cobrint les restes abocades, els converteix en nuclis d’alta perillositat. S’ha localitzat un d’aquest indrets específics al vessant mar de la benzinera de la carretera de la Rabassada, espai de difícil accés, en el qual durant molts anys s’han reproduït de manera sistemàtica diferents abocaments. Aquests han anat colrant de terra i brossa les restes del monestir de Sant Jeroni, motiu pel qual hem considerat necessari fer un toc d’alerta i tot un seguit d’actuacions d’urgència. La nostra associació

SUMARI DEL LLIBRE HISTORIA BREVE DE LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DE SAN HIERONYMO DE VALDEHEBRON Y DE LAS COSA NOTABLES DEL

  Historia breve del monasterio de san hieronymo de Valdhebron y de algunas cosas notables del; y de las personas señaladas que en el dicho monasterio ha avido hasta el año de 1595. Summa de los capitulos, y de los contenidos en este tratado. Capitulo 1º   de la descripciones del lugar do esta fundado el monasterio de valdehebron. Capitulo 2º   de tres nombres que tiene el lugar donde esta fundado el monasterio de St. Hieronymo de valdehebron. Capitulo 3º   de la ocasion por donde se fundo y edifico el monasterio eneste valle de Hebron. Capitulo 4º   de la fundacion del monasterio de valdehebron y quien (h)aya sido su fundador. Capitulo 5º   de como la reyna dona Violante procuro y alcanço diversos privilegios del Papa, y del Rey para començar la fundacion y dotacion deste monasterio. Capitulo 6º de la fundacion y dotacion que hizo la Reyna dona Violante confirmada por autoridad Apostolica. Capitulo 7º   de como el padre Prior de Cotalva renuncio al priorato de aquella

LA IL·LUSTRACIÓ CATALANA Nº 109 30.04.1884 - Sant Jeroni de la Murtra

  Un magnífic dibuix del monestir germà de la Murtra

ESTUDIS FETS PER JULI FONTOVA PREVIS A LA CONSTRUCCIÓ DEL DIORAMA DE SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON

  El mes de juny de l’any passat 2022, es va fer la inauguració de l’exposició estable, ubicada al vestíbul de la masia de Can Soler de Sant Genís dels Agudells, anomenada “Fragments de la nostra història”. Aquesta exposició produïda pel Col·lectiu Agudells va suposar per a alguns dels seus membres, anys d’estudi i recol·lecció de fragments ceràmics procedents en la seva major de diferents masies i indrets d’aquest antic poble rural de la rodalia de Barcelona. El que gairebé tothom ignora, és el treball que va comportar la elaboració d’un dels elements estrella d’aquesta exposició, el diorama de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. El diorama està compost de diferents elements, inclosos diversos jocs de llum i so, que ofereixen la imatge que tenia el monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, en el transcurs de gairebé les vint-i-quatre hores d’un dia, molt poc temps abans de la seva desaparició definitiva, l’any 1835. En essència, cal assenyalar que el diorama gira al voltant de la maqu

LA BIBLIOTECA DE SANT JERONI DE LA MURTRA

  MOSSEN JAUME AYMAR I EL PARE BENITEZ (JESUÍTA) PARLEN DE LA BIBLIOTECA ANTIGA I LA NOVA DE SANT JERONI.  EL PARE BENITEZ, COM TAMBÉ EL PARE BATLLORI O EL BISBE AUXILIAR DE BARCELONA  JOAN CARRERA, VAN FER DONACIÓ DE LES  SEVES BIBLIOTEQUES PARTICULARS A L'ACTUAL BIBLIOTECA DE LA MURTRA. UN MODEL A SEGUIR PER A LA FUTURA DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON. Lluís Jordà i Roselló Accés a la xerrada de  Les biblioteques

Concert sobre el cantoral de Sant Jeroni del segle XV

  La música fou un element essencial en la liturgia de l'orde de sant Jeroni, en la gravació que aquí oferim ens deixa una mostra ben significativa del seu alt interès històric i museogràfic en recollir el famós cantoral de Sant Jeroni del segle XV, la procedència del qual encara en ocasions discutida, tot i que no es dubta del seu origen català, sembla estar atribuida al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, veí del nostre de la Vall d'Hebron. Com a consequència de les bones relacions i contactes entre ambdós monestirs, aquest cantoral perfectament podria haver estat interpretat també de manera habitual a Sant Jeroni de la Vall d'Hebron. El cantoral de Sant Jeroni es troba a dia d'avui conservat a la Biblioteca de Catalunya.  La seva audició ens apropa de manera directa a la música i litúrgia pròpies dels monestirs jerònims catalans del segle XV. En ocasió de l'adquisició per part del Museu de Badalona de la taula central i calvari del retaule de Sant Sebastià que