Passa al contingut principal

EL PARE FINESTRES DE SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON

 

La nissaga Finestres i de Monsalvo

Difícilment podia suposar Pere Joan Finestres, advocat de Barcelona, originari d’Agramunt i membre del Consell de Cent de la ciutat durant la guerra dels nous anys (1688-1697), que els seus set fills barons convertirien el cognom Finestres en un dels més apreciats intel·lectualment de la Catalunya del segle XVIII.

A la mort del pare (1715), sis dels set fills van escollir un futur dins de la carrera eclesiàstica amb l’excepció del primogènit Josep Finestres i de Monsalvo.

Josep Finestres va ser un jurisconsult de gran renom a l’època dirigint com a rector la Universitat de Cervera en diferents moments de la seva trajectòria, sempre vinculada a la docència com catedràtic dins d’aquesta universitat. Excel·lí en l’estudi del dret romà, també en l’epigrafia i la història grega i romana. Poliglota, parlava diverses llengües, català, francès, alemany, italià, castellà així com el grec i el llatí, llengua aquesta última en la que escriví la major part de les seves obres.

El seu germà Francesc fou canonge de la catedral de Girona, d’igual manera que Pere, que obtingué el càrrec d’arxiver de la catedral de Lleida. Altres dos foren monjos de Poblet, Marià i Jaume.

Cal ressenyar aquest darrer, perquè és considerat un dels grans historiadors d’aquest cenobi cistercenc. Jaume Finestres, a instàncies de l’aleshores abat de Poblet Francesc Fornaguera escriví una història del monestir en cinc volums que van aparèixer entre 1753 i 1765. També feu una relació dels reis i magnats que hi eren enterrats, entre d’altres escrits.

Daniel Finestres, el gran historiador i creador de l’escola de Bellpuig de les Avellanes, ingressà de ben jove en aquest monestir premonstratenc, en el que va exercir d’abat entre 1728 i 1733. Foren deixebles seus Jaume Caresmar, Jaume Pasqual i Josep Martí que continuaren la tasca d’investigació històrica iniciada per ell.

He deixat per al final per parlar del darrer germà, Ignasi Finestres, perquè justament aquest ingressà com a monjo dins de l’orde jerònima vivint una vida retirada en el monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, on exercí els càrrecs d’arxiver i bibliotecari.

Dissortadament poques informacions més han arribat fins a dia d’avui del paper que Daniel Finestres va tenir dins la vida del nostre monestir.

Potser el senyal de propietat, manuscrita, que figura en un dels llibres procedents de la Biblioteca del convent i que actualment estan a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona va ser escrit de la seva pròpia ma.

Lluís Jordà

Possible senyal manuscrita?

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

SANT JERONI A LA MUNTANYA - COMENTARIS DE JOAN AMADES

EXTRETS DEL LLIBRE AUCA DE LES FUNCIONS DE BARCELONA  Aquest dia tenia lloc un aplec al convent   de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, situat a mig aire de la muntanya del Tibidabo, vers el cantó de Tramuntana, damunt el vell camí de la Rabassada i de Vista-rica, a la carena de Collcerola. Era molt concorregut perquè marcava la darrera sortida camperola de l’any. Hi anaven els qui patien de l’estómac, per poder beure aigua   de la Font del Bacallà, a la qual eren atribuïdes grans virtuts digestives. La gent deia que coïa el menjar amb gran pressa. Segons la veu popular, si hom posa un bacallà sencer sota el seu raig, al cap de dues hores s’ha dissolt tot, és a dir, se l’ha menjat completament, i no en resta sinó l’espina. La fadrinalla del braç arremangat anaven a dinar a la Font Tenebrosa per veure si en sortia el diable; perquè, segons dir de la gent, dóna a l’infern. Les nits de gran tempesta en sortia en Banyeta amb la cua tota   enravenxinada i se’n baixava   muntanya avall a

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH