Passa al contingut principal

LA RECUPERACIÓ DE LA FAÇANA LATERAL DEL MONESTIR DE SANT JERONI

Durant la segona jornada de neteja de l’entorn de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, del passat dia 15 d’abril, va aparèixer un fragment de la façana lateral de l’antic nucli monàstic de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. El fragment de façana en qüestió corresponia a un dels trams volats bastits en el pendent de la muntanya.

Tot aquest àmbit concret de la façana lateral, del qual ara han aparegut indicis de la seva existència, va començar a quedar colrat per la runa a partir del mateix moment de la desamortització del convent. A finals de segle XIX, les plantes superiors dels edificis monacals ja havien desaparegut completament. La gran quantitat de runa acumulada com a conseqüència del desmuntatge de les plantes superiors ocultava ja una part important de la planta baixa.


Les restes del monestir van quedar completament amagats durant el segle passat pel terraplenament de la terrassa superior, en la qual es va instal·lar a mitjans de segle una benzinera. A finals de segle XX els edificis monacals havien desaparegut als ulls de la gent.

Vista de l’indret on es trobava el monestir de Sant Jeroni (imatge de Google earth

La imatge aparent en l’actualitat és que no quedava res de les velles construccions de la zona central del monestir. La instal·lació de la benzinera i les repetides reformes efectuades en l’indret i en la pròpia benzinera, algunes d’elles fa molts pocs anys, no ajudaven a creure en la supervivència de velles edificacions preexistents.

La gran pregunta que ens fèiem, fins ara, era si en algun moment podríem confirmar les nostres sospites relatives a la supervivència de les velles façanes i estructures sota ingents  muntanyes de runa que les van anar colgant per espai de gairebé dos segles.

No obstant, per velles fotografies dels anys quaranta, moment en el qual es reiniciaren les tasques de terraplenament  d’aquest indret, en feien pensar en la possibilitat de manteniment d’importants estructures muraries ocultes sota la terra.

Per l’observació que des de fa un temps fèiem de l’entorn de les tanques metàl·liques de l’exterior de la benzinera, vam apreciar finalment amb en Juli Fontoba (el millor coneixedor de tot l’entorn del monestir), l’existència d’un petit bocí d’arrebossat antic que sobresortia per sota d’un pilar de les tanques. Tot apuntava que es tractava d’un fragment minúscul de mur que pertanyia al vell monestir.

Dies després acompanyats per l’arqueòleg Toni Juàrez i un cop inspeccionat el mateix indret ens va confirmar la nostra sospita inicial. Corresponia a un mur que sense cap mena de dubte pertanyia al monestir. Vàrem prendre seguidament la ferma decisió que calia investigar a partir d’aquest punt en concret. 

Durant la jornada de  neteja del passat dia 15 d’abril, d’acord amb els tècnics del Patronat del Parc Natural de la Serra de Collserola i amb afany de deixar un espai de seguretat entre la benzinera i la vegetació del voltant que arribava fins les tanques metàl·liques, en Juanjo Fernàndez va resseguir aquest petit tros de mur arrebossat. Després d’una cala lineal d’uns quants metres, la nostra primera impressió va quedar completament confirmada, havíem retrobat la façana lateral esquerra del monestir de Sant Jeroni. 

Foto. Juanjo Fernández

Ara caldrà prosseguir la rasa feta fins arribar a l’escaire de l’edifici. El punt on fa angle no ha de ser, gaire lluny, i poder recuperar dos trams de façana del monestir representaria un gran salt endavant en poder visualitzar que el jaciment, com ja suposàvem, té una gran potencia arqueològica.

Foto. Juanjo Fernández

La pregunta que ens podríem fer ara, abans d’aprofundir en les cales fetes, passaria per saber quin fragment superior de façana s’ha perdut i quin és el tram que ha sortit a la llum.

L’aparició d’un espai obert entre dos trams del mur descobert, apuntava, com proverbialment va assenyalar el nostre company Emiliano Hinojo, (autor de la memòria d’intervenció arqueològica dels districtes d’Horta-Guinardó i Sarrià Sant Gervasi) al buidat d’una finestra. Aquestes finestres de l’àmbit  superior mantenien encara  completa la seva estructura a finals de segle XIX.

Foto. Juanjo Fernández

A tenor d’aquesta impressió, Toni Juárez, ha elaborat una teoria sobre quina és la part desapareguda del mur de la façana que encara es conservava plenament a finals de segle XIX, i quina seria la línia actual.

De la línia vermella en avall seria el nivell que sobreviu actualment de la façana lateral del monestir. (Toni Juàrez)

Què suposa aquesta nova descoberta?

Per un costat un gran repte. En definitiva perquè el jaciment arqueològic del nucli monàstic de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, fins ara ocult, ha quedat confirmat que es manté, i possiblement en millor estat del que molts de nosaltres creiem. Per l’altre, perquè ara ens tocarà fer els màxims esforços per recuperar de manera íntegra les dues façanes que encara existeixen sota la runa, fins arribar al nivell original del terreny i fer-lo accessible a la gent.

Se’ns gira feina!

Alguns dels participants d’aquesta històrica segona Jornada. De dreta a esquerra, Emiliano Hinojo, Juli Fontoba, Toni Juarez, Jordi Espuny i Albert Garcia. Foto Juanjo Fernández

TONI JUÀREZ

LLUÍS JORDÀ

Associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Exposició Mas Guinardó- 15 de març 2023, xerrada a càrrec de Lluís Jordà i Oriol de Fàbregues - Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, el monestir amagat

 si voleu anar-hi més ràpid aquí teniu el codi QR

El Segon Aplec de Sant Jeroni i aniversari Associació Amics del Monestir de Sant Jeroni de Vall d'Hebron!

  Aquest dibuix d'en Geroge Vivien d'abans de 1835 ha estat la inspiració d'en Jordi per fer aquesta preciosa maqueta en relleu que encapçala l'aplec. La fotografia permet apreciar el relleu produït per les làmines sobreposades estratègicament. Tot un artista, afició que comparteix amb la de les "plantes". Sí, en Jordi és també el nostre erudit en botànica i podeu gaudir d'aquesta afició amb els capítols publicats de lla recuperació de l'hort del monestir. Una paraula, "E S P E C T A CU L A R". i aquesta és obra del nostre erudit en art, en Juli, difícil de imaginar del que és capaç el nostre artista, fàcil gaudir de les seves creacions. Gràcies Juli, per a tú no és el primer cop però per l'Associació és una mostra d'afecte molt important. I diu el nostre president: Siiiiii!!! El Segon Aplec de Sant Jeroni! i aniversari Associació Amics del Monestir de Sant Jeroni de Vall d'Hebron. Amb Trobada a Can Soler, exposició, nou diorama i

UN TOC D’ALERTA de l’Associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron

No correspondria a l’Associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron fer un toc d’alerta sobre la situació d’extrema sequera en què es troben els boscos del voltant de Barcelona i el potencial perill d’incendi que això suposa. Aquesta situació queda agreujada en diversos àmbits que fins fa relativament poc temps han servit d’abocadors incontrolats. La impossibilitat de detectar aquests indrets, que són sovint invisibles als ulls de la gent perquè la vegetació ha anat cobrint les restes abocades, els converteix en nuclis d’alta perillositat. S’ha localitzat un d’aquest indrets específics al vessant mar de la benzinera de la carretera de la Rabassada, espai de difícil accés, en el qual durant molts anys s’han reproduït de manera sistemàtica diferents abocaments. Aquests han anat colrant de terra i brossa les restes del monestir de Sant Jeroni, motiu pel qual hem considerat necessari fer un toc d’alerta i tot un seguit d’actuacions d’urgència. La nostra associació