Passa al contingut principal

MEMORIAL QUE SE HA ENTREGADO A LOS JUECES ... DEL REAL CONVENTO DE SAN GERONIMO DE VAL DE HEBRON

 

L'article destinat avui al bloc és absolutament novedós i correspon a la transcripció íntegra d'un Memorial pertanyent al monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron que he localitzat entre el fons de l'antic hospital de la Santa Creu de Barcelona, existent a la Biblioteca de Catalunya. Aquest document que erròniament, al meu parer, havia anat a parar als fons arxivístics de l'hospital de la Santa Creu ha passat desapercebut dels historiadors fins l'actualitat.

El motiu del seu arxiu entre els papers de l'antic Hospital devia venir derivat perquè quí es va fer càrrec d'elaborar aquest Memorial va ser la Sant Croada, (ens recaptatori de les butlles d'aquest nom), però sense cap relació amb aquesta institució sanitària. La similitud entre Santa Creu i Santa Croada devia fer que anés indegudament assignat a la Institució de l'Hospital de la Santa Creu.
Sortosament, un cop localitzat, la seva transcripció ens aporta una informació fonamental per saber com el monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron fou objecte continuat de saqueig per les tropes franceses del Duc de Vendôme, en el transcurs del setge que patí la ciutat de Barcelona, durant els mesos de juliol i agost de 1697.
Segons explicita el document, el monestir fou espoliat per complet. El document parla de tres sacs, és a dir tres moments temporalment diferents en els quals les tropes van entrar en el convent i el van saquejar amb total i completa impunitat. 
També parla de la irrupció a la sagristia, i del robatori de diversos elements de culte, així com d'una creu de plata destinada a les processons. (potser la creu de la reina Maria?).
Mai ho sabrem, però el Lignum Crucis regalat per aquesta reina no superà la guerra de Successió. Serà molt difícil saber en quin moment va desaparèixer aquesta creu en concret, però el que està clar és que devia ser víctima d'un robatori produït en el transcurs d'un dels múltiples setges de la ciutat de Barcelona.
El monestir, tal i com es dedueix del memorandum o Memorial elaborat per la Santa Croada, testificat pel P. Prior i altres frares, responsables de diverses dependències, com la cuina, l'apotecaria o la sagristia a tall d'exemple, expliquen en primera persona el nombre i abast d'objectes sostrets.
En definitiva, un document impagable del que espero en gaudiu de la seva lectura, com jo ho he fet en el transcurs de la seva transcripció.

Lluís Jordà i Roselló

MEMORIAL QUE SE HA ENTREGADO A LOS JUECES SUBDELEGADOS DE LA SANTA CRUZADA (1) DE BARCELONA POR PARTE DEL PADRE PRIOR DEL REAL CONVENTO DE SAN GERONIMO DE VAL DE HEBRON DE TODO LO QUE LOS FRENSESSES SE LES LLEVARON EN LOS TRES SACOS DIERON EN DICHO CONVENTO. Y HAVIÉNDOSE TOMADO DE JURAMENTO À DICHO PRIOR DE QUE ERA VERDAD SE LE HAVIAN LLEVADO LOS FRANSESSES LO QUE CONTIENE DICHO MEMORIAL QUES COMO SE SIGUE EN EL QUAL NO HA COMPRENDIDO EL DANYO (QUE) HAN PADECIDO EN LAS CASAS DE LA CIUDAD DE BARCELONA NI MENOS EL DEL BOSQUE PUES DE ESSO YA VA CON EL INFORME.(2) 

 

En el Real Monasterio de San Geronimo de Val de Hebron territorio, y extramuros de la Ciudad de Barcelona en veinte y cinco  dias del mes de setiembre de mil seiscientos  novena y ocho anyos: Yo Fr. Joseph Sierra Prior  de dicho  Real Monasterio  por orden del muy Iltre. Sr. don Dalmau de Copons canonigo de la Sta Iglesia Cathedral de Barcelona juez y comisario de la Sta. Cruzada sobre el informe de las alajas comunes, y particulares de dichas oficinas, y celdas de dicho monasterio, y aviendo llamado a todos los religiosos que presentes se allan y interrogados dixesen la verdad baxo de juramento dixesen lo que sabian de la perdida en los sacos que los franceses hizieron en los dias catorce de julio, nueve y dias de agosto del año proximo pasado de mil seiscientos novena y siete.(3)

Primeramente aviendo llamado al P. Sacristan fr. Gregorio Garcia lo que avian hurtado de la Sacristia respondio que en primer lugar urtaron una cruz grande plata de las processiones y que valdria  ciento y ochenta libras______________________________________ 180 L

It. Tres calices de plata los dos dorados__________________________________ 190 L

It. Un portapaz______________________________________________________   11 L

It. Un terno de damasco carmesí con cenefas de terciopelo carmesí y pasamano de oro

fino ______________________________________________________________  290 L

It. Seis casullas  de damasco blanco nuevas con guarnicion de oro y ceda______  190 L

It. Quatro frontales  de damasco blanco guarnecidos_______________________  100 L

It. Quince frontaLes ordinarios_________________________________________   22 L

It. Una casulla de raso carmesí guarnecida________________________________ 39 L

It. Las colgaduras de ceda de la Iglesia_______________________ __________  344 L

It. Tres fundas de almohadas negras de terciopelo  guarnecidas  con franjones y borlas de

Oro______________________________________________________________  30 L

It. Dos panyos de cobrir los tumulos_____________________________________ 19 L

It. Dos reposteros________________________________________ __________   33 L

It. Doze vestidos  de Ntra. Sra. de altar__________________________________   80 L

Suma de atras                                                                                                         1.400 L

 

It. Veinte y quatro albas______________________________________________ 100 L

It. Mas tres albas de blonda guarnecidas y un cingulo de ceda_______________   70 L

It. Tres docenas y media de avrigos____________________________________   18 L

It. 38 manteles de los albares_________________________________________   70 L

It. Doze sobrepelliças________________________________________________  10 L

It. Siete roquetes(4)__________________________________________________ 10 L

It. Un pavellon de cobrir el sacrio(5) de ceda______________________________  11 L

It. Catorçe candeleros de bronçe y ciete campanillas_______________________  22 L

It. Quatro acheras de ierro____________________________________________   6 L

It. Tres espejos grandes_____________________________________________  22 L

It. Un facistol de bronçe______________________________________________   6 L

It. Una cortina del Sto Cristo___________________________________________  4 L

It. Quatro savanas  del Sto Sepulcro_____________________________________  6 L

It. Dos Laminas____________________________________________________  22 L

It. Doze asalejas(6) de torno___________________________________________ 22 L

It. Otras muchas alajillas_____________________________________________  22 L

                                                                                                              ______     1823 L

                                           Fra Josep Sierra                       Fra Gregorio Gracia Sg.

En el Coro

Pº El danyo echo en los organos passan de______________________________ 600 L

It. Ocho vestidos de la Virgen de sobre el facistol__________________________  20 L

It. La lucerna del facistol para la noche___________________________________   2 L

                                                                                                                   ______    622 L

                                       Fra Joseph Sierra                      Fra Pedro Sabastida

Enfermeria

Pº Catorze colchones________________________________________________ 194 L

It. 16 savanas de lienço delgado_______________________________________    79 L

It. Mas savanas de lienço casero_______________________________________   36 L

It. Nueve mantas, ó fraçadas(7) buenas__________________________________    63 L

It. Quatro colchas buenas_____________________________________________   43 L

It. Tres colchas ordinarias_____________________________________________   11 L

It. Dozena y media de camisas_________________________________________   29 L

It. 18 fundas de almohadas____________________________________________    8 L

It. Doze almohadas__________________________________________________   24 L

It. Quatro manteles de algodon y cinco ordinarios grandes___________________   19 L

It. Nuebe manteles de mecilla y veinte de ordinarios_________________________  11 L

                                                                                  ______            Suma de atras   469 L

It. Asalejas de torno y clavo 28_________________________________________     9 L

It. 5 cucharas de plata________________________________________________   10 L

It. Unas cortinas de cama de panyo_____________________________________   20 L

It. Once candeleros de bronce y cinco campanillas_________________________    11 L

                                                                                                          _______             520 L

                                 Fra Joseph Sierra                               Fra Esteve Cays

En la Botica

El P. Boticario á declarado que segun dios y su conciencia el danyo de la

botica comprehendidos los vajos de cobre y metal y otras alajas, y medicinas valen_600 L

 

                               Fra Joseph Sierra                                Fra Juan Galceran

Hospederia

Pº Doze colchones a la comun estimacion_________________________________   63 L

It. Tres almohadas grandes____________________________________________      6 L

It.  Doze colchones y doze fundas_______________________________________    39 L

It. Dos mantas y siete colchas__________________________________________     30 L

It. Diez manteles_____________________________________________________   28 L

It. Diez toallas de lavar las manos_______________________________________      7 L

It. Tres candeleros de bronce___________________________________________     2 L

It. Dos velones de bronce______________________________________________     8 L

It. Una fuente y jarro de estanyo_________________________________________     3 L

It. Unas colgaduras de cama de ceda(8)___________________________________    22 L

It. Dos portavelas de panyo______________________________________________  16 L

                                                                                                                      _____        246 L

                          Fra Joseph Sierra                                      Fra Josep de Santo Geronimo

 

Refitorio

Pº Una muda de manteles alemaniscos(9) que cada muda tiene de largo 48 varas__  48 L

It. Otra muda de manteles de algodon de dos vares de ancho__________________  70 L

                                                                                              ___       Suma de atras    118 L

It. Otras tres mudas de ilo Casero de vara y media de ancho__________________  100 L

It. 400 cervilletas de ilo y algodon y algunos alemaniscos_____________________ 120 L

It. Diez manteles de mesa______________________________________________    3 L

It. Diez azalejas(10) de horno____________________________________________   9 L

It. Doze delantales de servir a la comunidad________________________________   3 L

It. Dos velones grandes de bronze________________________________________   9 L

It. Doce bacenillas (11) de cobre__________________________________________  4 L

                                                                                                                  ____          382 L

                                    Fra Joseph Sierra                                             Fr. Pedro Sabastida

Cozina

Pº Dos ollas grandes de bronce________________________________________   70 L

It. Tres pringueras grandes de cobre y cuatro cobertoras de cobre____________    20 L

It. Tres casuelas medianas medianas, y una de muy grande__________________   22 L

It. Cinco cantaros  de cobre____________________________________________  20 L

It. Una caldera muy grande____________________________________________  14 L

It. Otra caldera para  hazer el aceite_____________________________________  16 L

It. Dos casos grandes________________________________________________    4 L

It. Un caso grande___________________________________________________   6 L

It. Dos casos medianos_______________________________________________   4 L

It. Dos cuencas grandes_______________________________________________  6 L

                                                                                                         ____                  181 L

 

Prior y es como sigue

Se llevaron tres ollas de cobre que pessarian al menos tres quintales_______     3 quintales

Se llevaron las cassuelas de aram y totas las a(b)tasas de la cocina que pessarian

tres quintales_____________________________________________________  3 quintales

Se les llevaron estovallas de refitorio para mudar seis vezes dicho refitorio a sinco

estovallas por cada vez_________________________________________________ 

Se les llevaron seis cientas servilletas______________________________________

Se les llevaron seis dossenas de sillas de todos los quartos_____________________

Colchones veinte y seis___________________________________________   26 colchones

Savanas quarenta________________________________________________  40 savanas

Vanovas seis____________________________________________________     6 vanovas

La infermeria quedo sin una savana, ni camisa para los enfermos y La Boticaria maltractada, y las medicines perdidas y tambien acirtieron con ellos a los de del Exctte de su Magestad.

Se les llevaron seis cavalgaduras, y otro ganado que havia propio de dicho conbento.

Todo lo que contiene dicho Memorial nos ha sodo forsoso el hazer la averiguacion, tomando de hiuramento de dicho Prior, pues no era fàcil poderla hazer por menos de otra manera.

El dicho conbento de San Geronimo con los dos titulos que tiene unidos  que son la Rectoria de San Genís de Horta, y la de Cerdanyola pagant al subsidio de la Quarta y escusados 19 (lliures) 18 (sous) i 9½ (diners) por cada paga. Y son dos cada año: Por el conbento 16 (lliures) i ½ (sou) - la Rectoria de San Genís de Orta 2 (lliures) 7 (sous) 3 (diners) Y la de Cerdanyola 1 (lliura) 11 (sous) i 6 (diners) que en todo que la summa de las referidas___________________________________________19 (lliures) 18 (sous) i 91/2 (diners)

 

Debe dicho conbento todo el año 1681 asta el de 1698 que son 36 pagas las quales à razon de dichos pagos 19 libras 18 sueldos y 9 ½ dineros,  Importan___________________________________  717 libras, 16 sueldos y 6 dineros(12)

 

El Procurador nombrado  por el Cabildo de la catedral de esta Ciudad por las cobranzas de subsidio, y escusado, nos ha entregado la referida quenta porque nosotros bno nos entrometemos en dichas cobranzas, por estar acargo de dicho Cabildo, ni tampoco  en las  libranzas se azen del dinero que se cobra por estar depositado en nombre de los Procuradores de Probincia.

Todo lo referido de lo que se ha hallado y lo que ha perdido dicho Prior y Conbento de San Geronimo.

Todo lo referido es lo que hemos podido averiguar que ha perdido dicho Prior y Conbento de San Geronimo de Val de Ebron en los tres sacos  que dieron los franceses a dicho conbento.

 

 

El Tribunal de los juezes subdelegados de esta Ciudad de Barcelona obdeciendo la orden que por la parte de su Iltma. Comissario de la Santa Cruzada se ha servido notificarnos. Don Joseph de Mendieta su secretario de dichoTribunal, conteniendo dicha orden que informasemos a Iltma. con orden a un memorial que pfesento al Prior y convento de San Geronimo el Real de Valdehebron a su Magestad que Dios guarde reduciendose su contetxto en referirse allà ese Prior y convento afligido, y desconsolado por losd muchos traballos y rurna que padecio en el serco de la plaza de Barcelona, hallandose precisados ha desemparar los montes el Monasterio por falta de alimentos y sin medios ningunos para comprar calizes, y ornamentos para el culto. Divino de que carezer por haverseles llevado los fransesses con lo demas de la Casa en los tres sacos que dieron á dicho Monasterio por haver perdido casi todas sus rentas por estar asignadas a las casas derribadas que son cites en esta Ciudad.

Hemos passado ayer las averiguaciones en orden a lo referido, como se nos manda por Va. Iltma. y en lo tocante a lo que a los tres sacos que dieron los fransesses a dcho conbento es publico y notorio en esta Ciudad que los tubo dicho conbento Y se dijo que no solo se llevaron lo que era propio de dicho conbento, sinó tambien de muchas personas que de los lugares y casas convezinas  se havien retirado en el.

Tiene dicho conbento un bosque de donde saca mucha renta de lenya de horno que se gusta en esta ciudad de Barcelona que casi toda sdale de dicho bosque y a mas de ser publico emos echo averiguacion de que por fagina y barracas por los soldados y gente de somatenes que fue en gran numero lo que ocuoaven aquel monte de San Geronymo, se consumio mucha lenya de dicho bosque en todo el tiempo (que) duro el sitio que aviendo echo la averiguacion  y haver tomado testigos con fundamento han dicho que importava el valor de la lenya  que havien consuimido mil libras de esta moneda.

Tiene dicho conbento una casa por habitacion  de los Religiosos que vienen á esta ciudad por sus negocios, en la qual dio un bomba y le hizo danyós que segun  la informacion tenemos  importa ochenta libras de dicha moneda.

Asimismo tiene dicho conbento en ocho casas cites en esta Ciudad diferentes censos que en todos importan (la xifra queda esborrada a l’original) quedan maltratadas por las bombas, y bales cayeron en ella , y para que sus duenyos las buelvan a reedificar ha sido forsoso que el conbento  les aya absuelto por algunos anyos el pagar dichos censos que entre todos los que absuelven en diferentes anyos asus duenyos importa 150 libras, y a mas desto ay una casa de todo derribada por estar de la parte de la ciudad una que queda en reedificarse sobre la qual recibia dicho conbento 10 libras cada año.

A mas de que es publico qiue le llevaran los fransesses en los tres sacos que hizieron en dicho conbento, todo lo que tenia cada religioso en su selda. Y asi mismo todo lo que  era para el serbicio de dicho conbento, se ha echo y tomado averiguacion  de juyramento nal P. Prior de ser cierto se lo havien llevado los franceses todo lo que contienen esse Memorial  que se nos entrego por dicho P. Prior.    

 

 

 

 

 NOTES

1.-  El Comissariat de la Santa Croada era l’ens responsable de recaptar tots els diners procedents de l’emissió i adquisició per particulars de la butlla de la Santa Croada. Un cop perduts els territoris de Terra Santa on anaven destinats els fons recaptats, els seus ingressos (suposadament) van anar adreçats al culte o a les reparacions d’indrets sagrats. A partir de finals del segle XVI, s’incorporaren altres dues gràcies a l’original de la Butlla de la Santa Croada, el subsidi i l’excusat.  Entre 1691 i 1701 el Comissari general de la Santa Croada designat per la monarquia Hispànica va ser Gonzalo Fernández de Córdoba.

2.- El Memorial fa referència als efectes patits pel convent de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron que fou saquejat diverses vegades en el transcurs del setge de la ciutat de Barcelona per les tropes franceses sota el comandament del duc de Vendôme, durant la guerra dels nou anys. El setge s’inicià el dia 4 de juny de 1697 i acabà el dia 10 d’agost, amb la capitulació de la ciutat davant les tropes franceses que s’empararen de la ciutat fins la signatura del Tractat de Rijswick. En compliment d’aquest tractat les tropes franceses abandonaren la ciutat durant el mes de gener de 1698.

3.- Segons assenyala el Memorial relatiu als danys i robatoris patits pel convent, aquest va patir tres sacs. és a dir que en tres moments del període del setge, el convent de Sant Jeroni vaser objecte de saqueig per les tropes franceses. En especial els dies 14 de juliol, 9 d’agost, i altres d’agost (dia o dies en abstracte, del mateix mes d’agost)

4.- Elements propis de la vestimenta, és un catalanisme que va passar al castellà antic (roquet , roquetes). Actual perpunt.

5.- Sagrario.

6.- Asalejas alimaniscas,  element ornamental propi del culte religiós.

7.- Fraçadas, del català flaçades.

8.- Seda.

9.- Indret de procedència, mantells alemanys.

10.- Draps per agafar els estris del forn.

11.- Recipient o atuell de cuina, castellà antic (també bacinilla)

12.- El sistema de compte des del món carolingi a Catalunya, i fins ben entrat el segle XIX, era el corresponent a lliures, sous i diners. Una lliura tenia 20 sous i un sou 12 diners. La lliura i el sou eren només moneda de compte, de diners també n’hi havia en metàl·lic.

Al text es parla de dos títols i que el convent deu 36 pagues (18 x 2), possiblement corresponien a dos censals i  a un deute relatiu a 36 pensions, el qual s’incrementava,  anualment i en concepte d’interès, un 5% aprox. Si aquest fos el cas, estaríem parlant de dos censals d’un import aproximat (capital) d’unes quatre centes lliures (la capitalització al 5% de 19 lliures 18 sous 9,5 diners. En tot cas, la suma del deute del convent 717 lliures, 16 sous, 6 diners, era una quantitat molt elevada per a una persona normal.


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Aplec i Fotos dinar a Can Soler al peu de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron

Un dia 13 del mes de juliol del 2023 una colla de joves somiadors, entre inaugurar la seu social i les "neteges de la muntanya", van trobar un espai i un moment en el temps per compartir, al mes pur estil jerònim, una amanida de llenties (estil Juli) amb verdures i fruits de l'hort (de l'Àngels) maridat amb vi trepitjat per algú que no coneixem. El resultat un acord rotund que ja voldrien moltes corporacions a l'hora de elaborar els seus plans d'acció. Nosaltres després d'un debat intens però entranyable sobre la qualitat de l'ombra, l'airet, el blau del mar, el blau del cel i els productes de la taula, vàrem acordar amb el permís dels no presents, que estem en condicions de repetir el dinar un altra dia.

Capítol 3 - Tramvia Elèctric a Horta

05072022 - Horta - Tramvia a la Plaça del Mercat (Pl.Eivissa)- 1916 - Foto.Desc.- Colec. Jordi Vila Traguany.- SCAN.097   05072022 - Horta - Tramvia elèctric. Línia Pl.Urquinaona_Horta - 1930 aprox.- Foto. Desc.- Colec. Jordi Vila Traguany.-  SCAN.133 06032012-Horta-Tramvia bústia correus-1915 (Pg.Maragall)-Foto. Desc.- Colec. Jordi Vila Traguany.- trambústia_ 07042018-Horta-Tramvia 45 -Arribada a l'actual Pl.Eivissa , per carrer Fúlton -1906-Foto.Desc.-Colec. Jordi Vila Traguany.-SCAN.850 08072022 - Horta - Pg.Maragall, vist des dels Quinze. A la dreta, Torre LLobeta - 1915 aprox.- Foto. Arxiu Torre LLobeta - Colec. Jordi Vila Traguany.- SCAN.364 09042018-Horta-Plaça Maragall -1940-Foto.Desc.-Colec. Jordi Vila Traguany.- maragall40 10122022- Horta- Inauguració Tramvia a Horta - 1901 -2004- Pintura Autor. Joan Solé _Nito_-Colec. Jordi Vila Traguany.- tramvia 1901_

MANIFEST PER A LA RECUPERACIÓ DE LES RESTES DEL MONESTIR DE SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON I DEL SEU ENTORN

L’any 2020 es va constituir l’Associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall  d’Hebron amb l’objectiu d’estudiar i difondre la seva història, així com de recuperar i  museïtzar les seves restes arqueològiques, que es troben íntegrament dins del Parc Natural  de la Serra de Collserola. L’esmentat monestir i el seu entorn han estat sotmesos des de fa més d’un segle a un  procés continuat de degradació. A l’enderroc del nucli monàstic poc després de 1835, el  va continuar malmetent el traçat de la carretera de la Rabassada. En el transcurs del segle  XX, la incúria i la construcció d’una benzinera damunt del seu emplaçament original van  acabar d’esborrar gairebé el seu record. L’any 2023 es va demanar formalment a l’Ajuntament de Barcelona, a través del Districte d’Horta-Guinardó, l’elaboració d’un PLA DIRECTOR per protegir el monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i el seu entorn natural i paisatgístic.  CONSIDEREM que ha arribat el moment de recuperar les seves restes a