Passa al contingut principal

Píndola - ETIMOLOGIA DEL NOM JERONI

 

Habituats com estem a parlar dels monjos jerònims en general i de l’orde jerònim en particular, anem a descobrir ara el significat  etimològic del mot Jeroni, Hieronymus, Hierönymos.

Jeroni procedeix del nom grec Hierönymos. És un nom propi de persona que procedeix del grec antic Ἱερώνυμος (Hierốnymos) que significa “nom sagrat”, també interpretat com a nom santificat. És format a partir de les partícules  ἱερός (hierόs) que vol dir sagrat i ὄνομα (ónoma) que significa nom. Seguint aquesta premissa els mots hieràtic o jerarquia derivarien també de l’arrel hierós.

Del grec Hierönymos va passar al llatí, derivant cap el nom de HIeronymus, d’on va passar posteriorment a les llengües romàniques modernes: convertint-se en català antic en Jerònim, d’on evolucionaria a l’actual Jeroni, en castellà Jerónimo, en francès Jerôme, en occità Jiròni, en portuguès Jerônimo i en italià Geronimo. Aquest nom en anglès, Jerome, parteix de la mateixa evolució dee les llengües romàniques, possiblement per influència del francès, Jerôme. Mentre que en llengua germànica manté l’arrel  llatina original, Hieronymus.

Malgrat ser un nom en origen masculí, també ha sofert un translació vers un nom femení, en català Jerònia, gens habitual a dia d’avui, mentre que en altres indrets com Castella s’ha mantingut més viu sota el nom de Jerónima o Gerónima. Així, també podem parlar de les monges Jerònimes adscrites a l’orde jerònim. A Catalunya encara resta, tot i que molt migrada, la comunitat religiosa femenina de monges jerònimes de Sant Matíes.

Lluís Jordà i Roselló

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

SANT JERONI A LA MUNTANYA - COMENTARIS DE JOAN AMADES

EXTRETS DEL LLIBRE AUCA DE LES FUNCIONS DE BARCELONA  Aquest dia tenia lloc un aplec al convent   de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, situat a mig aire de la muntanya del Tibidabo, vers el cantó de Tramuntana, damunt el vell camí de la Rabassada i de Vista-rica, a la carena de Collcerola. Era molt concorregut perquè marcava la darrera sortida camperola de l’any. Hi anaven els qui patien de l’estómac, per poder beure aigua   de la Font del Bacallà, a la qual eren atribuïdes grans virtuts digestives. La gent deia que coïa el menjar amb gran pressa. Segons la veu popular, si hom posa un bacallà sencer sota el seu raig, al cap de dues hores s’ha dissolt tot, és a dir, se l’ha menjat completament, i no en resta sinó l’espina. La fadrinalla del braç arremangat anaven a dinar a la Font Tenebrosa per veure si en sortia el diable; perquè, segons dir de la gent, dóna a l’infern. Les nits de gran tempesta en sortia en Banyeta amb la cua tota   enravenxinada i se’n baixava   muntanya avall a

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH