Passa al contingut principal

Píndola - SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON SEGONS ENCICLOPÈDIA.CAT

 

ARQUITECTURA

Aquest monestir de jerònims era situat a la falda de la serralada de Collserola. Avui està completament aterrat. Va ser fundat el 1393 per Violant de Bar, esposa de Joan I, la qual donà així oficialitat a l’ermita i residència que membres d’aquest orde ja ocupaven en aquest indret. L’església corresponia principalment a una primera etapa constructiva, del 1394 al 1397. La resta del conjunt (claustre i convent) es van deure a la nova embranzida que donà al monestir la reina Maria de Castella, esposa d’Alfons el Magnànim, a partir del 1438. La torre era posterior. La situació del monument fou propícia perquè patís nombroses catàstrofes, però va ser la mà de l’home la que el malmeté gairebé del tot: la guerra del Francès i, principalment, l’exclaustració del 1835. La construcció de la carretera de l’Arrabassada acabà d’assolar el poc que en perdurava.

El temple era una petita joia de l’estil gòtic; tenia dues capelles laterals per banda i un gran absis. En dirigí les obres el mestre Arnau Bargués. Les claus que tancaven les voltes estaven decorades segons indicacions de la mateixa reina Violant amb les armes reials, i la imatge de sant Jeroni ornava la clau de volta de l’absis. L’església tenia dues portes: la lateral permetia l’accés públic i la de la façana donava pas al claustre.

En destacava el claustre, petit però de gran bellesa, de carreus amb arcades gòtiques. El 28 de desembre de 1467 el mestre Jaume Alfonso de Baena en va subscriure el contracte de construcció. Les obres s’iniciaren tot seguit i no finalitzaren fins vers 1498-99 gràcies a l’aportació de pedra per la ciutat de Barcelona. La sala capitular, anomenada capella de Sant Sebastià, estava adossada al claustre. Al seu damunt hi havia un pis que allotjava la infermeria i el refetor. Al llarg dels anys s’anaren afegint altres dependències al conjunt monàstic: forn de pa, farmàcia, fusteria, casa dels mossos, hostatgeria, hospital, celler, quadra, corral, cups, etc.; prop seu, hi havia encara tres capelles que en depenien, les de Santa Magdalena, el Sant Sepulcre i Sant Onofre.

Bibliografia consultada

Campillo, 1749; Villanueva, 1851b; Pi i Arimon, 1854; Barraquer, 1906 i 1915-17; Carreras i Candi, s.d. [1916]; Ainaud, Gudiol, Verrié, 1947; Duran i Sanpere, 1972a, 1973a i 1975; Gavín, 1977-2000, vol. 26 (1993) i 27 (1996); Cirici, 1979; Dalmases – José, 1984; Història de Barcelona, 1992; Figuerola – Martí, 1995; Diccionari d’història eclesiàstica…, 1998-2001; Español, 1999, pàg. 96.

Font Viquipèdia

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH

El que queda d'un gran monestir...

  El vessant de la serra de Collserola, que forma l’inici de la vall d’Horta, era lloc habitat des d’antic per ermitans que vivien escampats per la muntanya aprofitant les coves i el pendent. enllaç - Què queda d'un gran monestir