Passa al contingut principal

Ermita de Sant Cebrià d'Horta - Tornem a parlar


aquest cop gràcies al que explica d'ella:

La Historia Breve de la Fundación del Monasterio de San Hyeronimo de Val de Hebron.

Resseguint el que parla aquest manuscrit anònim, existent a la Biblioteca de l’Escorial, sobre les tres ermites que eren al voltant de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, trobem que fa una especial menció d’una quarta, Sant Cebrià d’Horta.

La reduïda historiografia sobre Sant Jeroni, sempre ha menystingut aquesta ermita, no considerant-la gairebé mai com a pròpia del monestir de Sant Jeroni. La historia Breve desmunta aquesta idea quan es fa ressò de Sant Cebrià, nominant-la directament com la quarta ermita del monestir. Potser per la seva antiguitat, anterior amb escreix a la fundació del monestir jerònim, i pel fet de la instal·lació d’una comunitat de frares mínims dins de les seves parets a finals del segle XV, no se l’havia tingut en compte.

No obstant, La historia Breve escrita a finals del segle XVI (1595), dona prou llum com per entendre la enorme vinculació, més aviat dependència, d’aquesta ermita del monestir de sant Jeroni, com veurem seguidament pel contingut de la transcripció literal del que diu al respecte aquest preciós document que és La Historia Breve de la fundación del Monasterio de San Hyeronimo de Val de Hebron y de las cosas notables del:

... “La 4a. capilla,o, hermita que tiene esta casa es dedicada a St. Cipriano y Sta. Justina mártires, está esta algo lexos y apartada del monasterio como un quarto de legua o mas y es capilla muy antigua y consagrada y tiene casa y aposento para sinco, o, seys personas: y en ella recogieron una vez unos frayles franciscos un tiempo de peste y por estar apartada y recogida y muy solitaria, y ultimamente en el año de 1588 aviendo peste en la ciudad y en este nuestro Monasterio fueron en dicha hermita de St. Cipriano el Magisterio de novicios con sus novicios, y alli se libraron y pasaron todo el tiempo que  fue necessario como hermitaños rezando sus horas en la iglesia. En esta hermita ay siempre un hermitaño seglar que  vive en ella con licencia y parescer del prior desta casa que le da las llaves  y se las encomienda y quita quando le paresce."

Lluís Jordà i Roselló


Foto Eugenio Fonts

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

SANT JERONI A LA MUNTANYA - COMENTARIS DE JOAN AMADES

EXTRETS DEL LLIBRE AUCA DE LES FUNCIONS DE BARCELONA  Aquest dia tenia lloc un aplec al convent   de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, situat a mig aire de la muntanya del Tibidabo, vers el cantó de Tramuntana, damunt el vell camí de la Rabassada i de Vista-rica, a la carena de Collcerola. Era molt concorregut perquè marcava la darrera sortida camperola de l’any. Hi anaven els qui patien de l’estómac, per poder beure aigua   de la Font del Bacallà, a la qual eren atribuïdes grans virtuts digestives. La gent deia que coïa el menjar amb gran pressa. Segons la veu popular, si hom posa un bacallà sencer sota el seu raig, al cap de dues hores s’ha dissolt tot, és a dir, se l’ha menjat completament, i no en resta sinó l’espina. La fadrinalla del braç arremangat anaven a dinar a la Font Tenebrosa per veure si en sortia el diable; perquè, segons dir de la gent, dóna a l’infern. Les nits de gran tempesta en sortia en Banyeta amb la cua tota   enravenxinada i se’n baixava   muntanya avall a

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH