Passa al contingut principal

Les Sorpreses de l'Arxiu de Cervera

Agustí Duran i Sanpere director de l'Arxiu històric de la ciutat de Barcelona, preservador durant la guerra de tants i tants arxius religiosos i privats, i fundador del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, mai deixarà de sorprendre'ns...

Furgant pel seu Arxiu personal, radicat a l'arxiu de Cervera, vaig localitzar finalment una caixa on s'assenyalava en el seu contingut: Vida religiosa, parròquies, esglésies, convents de Barcelona  i entre un nombre important de carpetes figurava una corresponent a Sant Jeroni de la Vall d'Hebron. Al seu interior, entre gran quantitat d'anotacions, apunts i petites fitxes, dades disperses moltes d'elles, van aparèixer dues fotos en concret, amb la data al seu dors, 4 de febrer de 1935 (Referenciada el 16 de febrer 2021 a la "Píndola - des de quan és un indret oblidat? Quines excavacions del 1935?").
Eureka! je l'ai trouvé! 
Feia temps que anava darrera de l'excavació duta a terme a Sant Jeroni després que en un arxiu de l'IEC on es guardaven dues cartes de l'Associació d'Amics de l'Art Vell es parlava d'aquestes excavacions.


Això, poc després, em va quedar confirmat per una caixa trobada finalment a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, (Arxiu de gestió J112 Caixa 24 Ordre 6 ) on entre moltes altres coses, apareixien factures i una relació d'objectes trobats (una relació força nombrosa), però cap detall gràfic.


Aquestes excavacions de l'any 1935, invisibles, poc a poc han anat  sortint a la llum. Potser per discreció, potser per prudència, Agustí Duran i Sanpere va callar el fet que durant la República es portessin a terme aquestes excavacions i ell, en els seus articles i escrits, sempre parla de manera exclusiva de l'any 1928, mai de 1935.
Ara, puc asseverar que l'any 1928, l'arxiu Històric de la Ciutat només va participar a Sant Jeroni, un cop acabades tot un seguit d'obres de caràcter privat, possiblement de terraplenament i que durant les quals es van localitzar, entre d'altres objectes, els avui dipositats als Museus de  Martorell.  L'Arxiu Històric amb Duran i Sanpere al capdavant van intentar fer-se amb aquests objectes que havien passat a mans privades però fou endebades.
Malgrat tot, l'Arxiu HIstòric va perseverar en el seu afany i finalment l'any 1935 va poder portar a terme unes excavacions dins l'antic solar de Sant Jeroni, aspecte aquest confirmat pels Amics de l'Art VEll i la documentació existent a l'AHCB. 

La sorpresa doncs que confimaria les nostres sospites va venir de la ma de l'Arxiu de Cervera, "Fons Agustí Duran i Sanpere. Top:78 Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG), on vam localitzar les dues fotos que permeten entreveure les peces aleshores localitzades. (1935).La nostra sorpresa no acaba aquí.
Repassant la primera foto, darrere de tots els objectes petris trobats, apareix una clau de volta amb... Sant Jordi!!!

Justament la que avui es troba al MNAC. Ara sabem que aquesta clau i potser altres objectes també producte d'aquesta excavació van passar en un moment indeterminat de l'Arxiu Històric al MNAC, i altres van acabar finalment al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, institució que no es va fundar  fins després de passada la guerra civil.


Lluís Jordà i Roselló


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

SANT JERONI A LA MUNTANYA - COMENTARIS DE JOAN AMADES

EXTRETS DEL LLIBRE AUCA DE LES FUNCIONS DE BARCELONA  Aquest dia tenia lloc un aplec al convent   de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, situat a mig aire de la muntanya del Tibidabo, vers el cantó de Tramuntana, damunt el vell camí de la Rabassada i de Vista-rica, a la carena de Collcerola. Era molt concorregut perquè marcava la darrera sortida camperola de l’any. Hi anaven els qui patien de l’estómac, per poder beure aigua   de la Font del Bacallà, a la qual eren atribuïdes grans virtuts digestives. La gent deia que coïa el menjar amb gran pressa. Segons la veu popular, si hom posa un bacallà sencer sota el seu raig, al cap de dues hores s’ha dissolt tot, és a dir, se l’ha menjat completament, i no en resta sinó l’espina. La fadrinalla del braç arremangat anaven a dinar a la Font Tenebrosa per veure si en sortia el diable; perquè, segons dir de la gent, dóna a l’infern. Les nits de gran tempesta en sortia en Banyeta amb la cua tota   enravenxinada i se’n baixava   muntanya avall a

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH