Passa al contingut principal

UN BUST RELIQUIARI PROCEDENT DE SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON A LUPIANA

El monestir jerònim de San Bartolomé de Lupiana va ser la casa  mare de tots  els monestirs jerònims que hi ha repartits pel món, va ser  també la primera fundació d’aquest orde. A la corona d’Aragó, aquest honor recau en el monestir de Sant Jeroni de Cotalba, del que van partir els primers monjos que van fundar el Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.

El monestir jerònim de Lupiana té l’advocació de San Bartolomé, justament perquè es va bastir damunt una ermita preexistent que tenia aquesta denominació. La seva fundació es remunta a l’any 1374 i està situat als afores de la població de Lupiana (Guadalajara).

De bon inici els monjos jerònims van mantenir una estreta relació amb la casa fundacional, circumstància que explicaria l’existència de ofrenes i donatius per part d’altres monestirs de l’orde al monestir de San Bartolomé. Aquest seria el cas de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.

Segons consta per notícia preexistent del monestir de Sant Bartomeu de Lupiana, els monjos de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron van fer entrega al monestir germà d’un bust reliquiari de Sant Bartomeu. Per les informacions obtingudes aquest bust era antropomorf i  guardaria l’estructura pròpia d’aquests tipus d’imatges, que representen el sant o santa en concret de mig cos en amunt, incorporant a la part superior del cos els braços. El costum  de crear els argenters aquest tipus d’imatges per guardar relíquies es popularitzaria a partir del segle XV i XVI per influència en origen de la cort papal d’Avinyó que en fou molt impulsora.


                 Bust reliquiari de Sant Sebastià. Segle XVI. Catedral de Solsona.

Com exemple, tenim noticia de l’arribada a Barcelona, procedents de la cort papal d’Avinyó l’any 1405,  les escultures de plata i esmalts de Sant Valeri, Llorenç i Vicenç d’on van partir per anar directament a la Seu metropolitana de Saragossa.

Aquest tipus de reliquiaris elaborats per artesans joiers i argenters es van fer molt populars i es van anar estenent per tota la geografia de l’Antiga Corona d’Aragó, convertint-se en objectes molt preuats i desitjats.

Crida l’atenció doncs, conèixer de manera indirecte, que a principis del segle XVII, segurament objecte d’un preuat donatiu, arribà a Sant Bartomeu de Lupiana des del nostre monestir de la Vall d’Hebron, un bust reliquiari de bronze policromat, revestit parcialment de plata i destinat a guardar relíquies del sant a qui el monestir tenia dedicada la seva advocació, Sant Bartomeu. L’autor del bust fou Gaspar Ledesma i l’any de la seva elaboració, el 1616.

Consta que la recepció del bust fou objecte  d’una cerimoniosa processó digna, a l’alçada de la relíquia que el bust custodiava. A partir del segle XVIII se li va incorporar una mena de templet d’un barroc recarregat  (Xurrigueresc) que amagava en part la imatge del bust.


                            Fotografía que resta del bust de Sant Bartomeu

Arran de la desamortització del trienni liberal l’any 1820, el bust de Sant Bartomeu va ser traslladat per a la seva preservació a l’església parroquial de Lupiana, d’on el van robar l’any 1870. El bust va ser recuperat posteriorment però ja havia estat desposseït de tota mena de  pedres precioses i altres elements de vàlua, restant exclusivament la imatge i el templet. L’any 1900 fou novament robat, desconeixent completament el seu parador actual. Com a únic testimoni d’aquest bust reliquiari procedent de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron ens resta tan sols una antiga fotografia.

Lluís Jordà

BIBLIOGRAFIA

CRIADO MAINAR, Jesús. La tradición medieval en los bustos relicarios zaragozanos al filo de 1500. Las esculturasde plata de San Gregorio Ostiense y Santa Isabel de Bretaña. Zaragoza 2000.

MATEO, ISABEL y otras. El arte de la Orden Jerónima, historia y mecenazgo. Editorial Encuentro.   Madrid, 1999

RAMOS GÓMEZ, Francisco Javier. Las artes plásticas en los conventos de la provincia de Guadalajara y su odissea.  páginas 125 a 143  de “Celosías. Arte y Piedad en los conventos de Castilla-La Mancha durante el siglo de El Quijote”, Toledo 2006,

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

SANT JERONI A LA MUNTANYA - COMENTARIS DE JOAN AMADES

EXTRETS DEL LLIBRE AUCA DE LES FUNCIONS DE BARCELONA  Aquest dia tenia lloc un aplec al convent   de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, situat a mig aire de la muntanya del Tibidabo, vers el cantó de Tramuntana, damunt el vell camí de la Rabassada i de Vista-rica, a la carena de Collcerola. Era molt concorregut perquè marcava la darrera sortida camperola de l’any. Hi anaven els qui patien de l’estómac, per poder beure aigua   de la Font del Bacallà, a la qual eren atribuïdes grans virtuts digestives. La gent deia que coïa el menjar amb gran pressa. Segons la veu popular, si hom posa un bacallà sencer sota el seu raig, al cap de dues hores s’ha dissolt tot, és a dir, se l’ha menjat completament, i no en resta sinó l’espina. La fadrinalla del braç arremangat anaven a dinar a la Font Tenebrosa per veure si en sortia el diable; perquè, segons dir de la gent, dóna a l’infern. Les nits de gran tempesta en sortia en Banyeta amb la cua tota   enravenxinada i se’n baixava   muntanya avall a

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH