Passa al contingut principal

Píndola - UN ARTICLE DEL DIARI DE BARCELONA DEDICAT A SANT JERONI de la Vall d'Hebron(1970)

L'any 1935 Agustí Duran i Sanpere, director aleshores de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona va ser el responsable  de dur a terme unes prospeccions, no m'atreviria a dir excavacions, a l'indret on havia estat ubicat el monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron.

Les escadusseres restes recuperades durant aquesta intervenció es van guardar en principi a l'Arxiu Històric i posteriorment van ser traslladades al Museu d'Història de la Ciutat, museu que no es va constituir oficialment fins després de la guerra civil.
Cercant informació relativa a aquestes excavacions, finalment vaig anar a raure a un article periodístic que Duran i Sanpere va escriure per al Diari de Barcelona, article que es va publicar el dia 29 de març de 1970. 
Aquest article pràcticament desconegut a dia d'avui, té  un notable interès i considero interessant fer-ne difusió.

Lluís Jordà i Roselló


Accés de + qualitat: Diario de Barcelona 1970      Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

El que queda d'un gran monestir...

  El vessant de la serra de Collserola, que forma l’inici de la vall d’Horta, era lloc habitat des d’antic per ermitans que vivien escampats per la muntanya aprofitant les coves i el pendent. enllaç - Què queda d'un gran monestir

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH