Passa al contingut principal

Píndola - Antonio Ponz visità el cenobi un cop conegudes les bones referències que havia llegit


 

Dels molts viatgers il·lustrats del segle XVIII que van visitar Sant Jeroni de la Vall d'Hebron ho ha estat Antonio Ponz que en el seu Viatge a España fa referència a la seva visita al nostre monestir.

VIAGE A ESPAÑA 
TOMO XIV
Carta Tercera
Fent referència a la visita que feu el P. Catmo (alias el Vago italiano) a Sant Jeroni:
" Pone en las nubes el cultivo de la campaña, y sobre todo la frondosidad, y ameno sitio del Monasterio de Val de Hebrón..."
Evidentment Ponz visità el cenobi, un cop conegudes les bones referències que havia llegit del P. Caymo:
"Salí de Barcelona, y á media legua llegué al Monasterio de S. Gerónimo, llamado Valdebron, en la cordillera que corre por entre poniente y norte de la Ciudad. Está situado dicho monasterio en un vallecito muy frondoso, con vista desembarazada de la ciudad, al mar, a la campiña. Todo aquel distrito se halla revestido de diferentes árboles, y arbustos, que lo hacen sumamente agradable. El reverendo Caimo lo pinta a la maravilla en su carta de Barcelona  de 11 de junio de 1755. Entré aunque muy de paso en este Monasterio,  fuera de su  competente capacidad, y deliciosa situación no ví cosa que llamase mi curiosidad en materia de bellas artes.
Acabada de subir la empinada cuesta y de baxar la del lado opuesto fui caminando por tierra mas llana hasta la villa de Tarrasa, distante tres horas de Barcelona...".

Lluís Jordà

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

SANT JERONI A LA MUNTANYA - COMENTARIS DE JOAN AMADES

EXTRETS DEL LLIBRE AUCA DE LES FUNCIONS DE BARCELONA  Aquest dia tenia lloc un aplec al convent   de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, situat a mig aire de la muntanya del Tibidabo, vers el cantó de Tramuntana, damunt el vell camí de la Rabassada i de Vista-rica, a la carena de Collcerola. Era molt concorregut perquè marcava la darrera sortida camperola de l’any. Hi anaven els qui patien de l’estómac, per poder beure aigua   de la Font del Bacallà, a la qual eren atribuïdes grans virtuts digestives. La gent deia que coïa el menjar amb gran pressa. Segons la veu popular, si hom posa un bacallà sencer sota el seu raig, al cap de dues hores s’ha dissolt tot, és a dir, se l’ha menjat completament, i no en resta sinó l’espina. La fadrinalla del braç arremangat anaven a dinar a la Font Tenebrosa per veure si en sortia el diable; perquè, segons dir de la gent, dóna a l’infern. Les nits de gran tempesta en sortia en Banyeta amb la cua tota   enravenxinada i se’n baixava   muntanya avall a

L'HOSPITAL DE POBRES DE SANT JERONI DE LA VALL D'HEBRON

Els ordres religiosos cristians incloïen l'Hospitalitat i l'Atenció als malalts, en seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, donava aixopluc i menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava "ab la charitat acostumada" en especial en l'aplec que s'organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, en que n'hi pujaven en gran nombre, superior al centenar. Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els vianants a desviar-se del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública sota pena de mil florins de multa. Document que Josep Fiter recollia de l'antic arxiu del monestir i publicà el 1875: "Davant n(ostr)a Ma(gesta)t es stat exposat humilment p(er) part del prior e frares del monestir de sent Jeronim appellat de la val de bron situat en lo territori de la dita ciutat co

El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació

  El primer Aplec de Sant Jeroni del primer aniversari de la nostra Associació l'hem fet al centre Cívic casa groga. Participant del seu 30è aniversari, i presentant-nos al barri. He de dir amb molt cordial acceptació i amb ganes d'ajudar-nos per part de les altres associacions, col.lectiu Agudells -no cal dir-, Associació de veïns, Associació de Joves...simpatitzant i col.laborant amb els nostres objectius, que també són del barri. Ens ha presentat el Colectiu Agudells, en Juli, i en nom dels Amics, jo mateix (l'Oriol)  he exposat que avui era també el dia de Sant Jeroni, el nostre primer aniversari com associació, i els nostres objectius. L'acte es va celebrar a l'exterior del Centre Cívic a les 19:30 hores. AAMSJVH